درباره نشریه

     فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، مجله  علمی  انجمن ریاضی ایران است و هدف از انتشار آن، معرفی شاخه‌های گوناگون علوم ریاضی، فرهنگ، تاریخ و فلسفۀ ریاضی در سطحی است که برای دانشجویان، دبیران ریاضی، اعضای هیئت علمی گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر علاقه‌مندان به ریاضی قابل استفاده باشد. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مقالات در زمینه‌های ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، تدریس، یادگیری و آموزش ریاضیات، تاریخ و  فلسفۀ ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک نظری و کاربردهای ریاضیات در علوم دیگر  استقبال می‌کند. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی  هر سال در ۲ شماره (بهار و پاییز) منتشر  و نسخهٔ چاپی آن برای نویسندگان و مشترکین ارسال می‌شود.  نسخه چاپی شماره‌های قبلی مجله در دبیرخانۀ انجمن ریاضی ایران موجود است.