کلیدواژه‌ها = سه تایی فیثاغورسی اولیه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-105

جواد بهبودیان؛ صدیقه بلادی؛ مهرداد سیمکانی