حل حدسیۀ روتا

نوع مقاله: ترجمه

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی محض

چکیده

در سال ١٩٧٠ جان کارلو روتا حدسیه‌ای مطرح کرد که یک مشخص‌سازی ترکیبیاتی زیبایی را برای وابستگی خطی در فضاهای برداری روی هر میدان متناهی داده شده، پیش بینی می‌کرد. اخیراً یک برنامۀ پژوهشی پانزده ساله را که منجر به حل حدسیۀ روتا شده است، به پایان برده‌ایم. در این مقاله، این حدسیه را شرح و یک توصیف کلی از اثبات آن ارائه می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات