نویسنده = مهدی رضا درویش زاده
تعداد مقالات: 1
1. روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-165

مهدی رضا درویش زاده؛ بنفشه راستگو