روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر

2 دانشجوی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، ضمن مروری بر روش های به کار رفته در اثبات وجود تعادل نش طی ٧٠ سال اخیر، نشان می دهیم که محور این روش ها، قضیۀ نقطۀ ثابت براوئر و تعمیم های آن بوده است و سپس به تبیین روشی جدید می پردازیم که مبتنی بر استفاده از روش های جبری در اثبات وجود تعادل است. گرچه این روش هنوز دوران طفولیت خود را می گذراند، پیشینۀ استفاده از روش های جبری در حل مسائل ریاضی نشان می دهد که این روش، نویدبخش یک رویکرد پژوهشی گسترده در آینده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات