نویسنده = مجید سلیمانی دامنه
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان

دوره 39، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-75

مجید سلیمانی دامنه؛ حامد اعظمی زنوزق؛ مسعود زارع پیشه


2. بهینه سازی معکوس و کاربردهای آن در شبکه جریان و بهینه سازی سهام

دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-95

مجید سلیمانی دامنه؛ شیدا عموکاظمی


3. درون جبری(نسبی) در فضاهای برداری

دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-71

الهام کیانی؛ مجید سلیمانی دامنه