کلیدواژه‌ها = خمیدگی
تعداد مقالات: 2
1. هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی

دوره 30، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 57-78

سید محمد باقر کاشانی


2. اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-93

سید محمد باقر کاشانی