کلیدواژه‌ها = نظریه کی
تعداد مقالات: 2
1. ریاضیات قرن بیستم

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 49-69

قربانعلی حقیقت دوست بناب


2. پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 49-63

علیرضا مدقالچی