کلیدواژه‌ها = فضای توپولوژیک
تعداد مقالات: 2
1. پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


2. رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 15-36

حسین خورشیدی