کلیدواژه‌ها = سرشتنمایی بیضی
تعداد مقالات: 1
1. قضیه پروانه

دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-46

منصور معتمدی