کلیدواژه‌ها = نقطۀ حدی مجموعه
تعداد مقالات: 1
1. پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی