کاربرد برچسب گذاری دلپذیر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده صنایع

چکیده

برچسب گذاری یک گراف یکی از شاخه های تحقیقاتی فعال در نظریه گراف است. اولین بار ایده برچسب گذاری گراف ها با برچسب گذاری دلپذیر مطرح شد اما به سرعت توسط محققین انواع متنوعی از برچسب گذاری ها برای یک گراف تعریف گردید. علیرغم گستردگی انواع برچسب گذاری گرافها، برچسب گذاری دلپذیر همچنان یکی از جذاب ترین شاخه های این رشته تحقیقاتی است. در این مقاله، سعی شده است به بررسی کاربردهایی که گرافهای دلپذیر در دنباله های متشکل از اعداد صحیح دارند، پرداخته شود و زمینه های پژوهشی موجود بیان گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات