سه روایت از نوسان شدید

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

1 بنیاد دانشنامه نگاری ایران

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده

در مدل سازیِ عددیِ پدیده های نوسانی مشکلاتی وجود دارد که در پدیده های غیرنوسانی ظاهر نمی شوند. بسط های مجانبی، دسته ای مهم از راه حل های این مشکلات را فراهم می کنند که در این مقاله، نویسنده به شرح کلی آنها در مورد سه نوع از مهم ترین مسائل نوسانی می پردازد:انتگرال های شدیداً نوسانی، معادلۀ آونگ با جملۀ وادارندۀ شدیداً نوسانی و معادلۀ شرودینگر خطی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات