چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله، قصد داریم چندجمله ای نگاری حاصل از روش های تکراری از خانواده نیوتن را ارائه کنیم. چندجمله ای نگاری فرآیند تجسم ریشه های یک چندجمله ای مختلط است و در بسیاری از زمینه ها همچون آموزش ریاضی، هنرهای تجسمی، صنعت نساجی و قالی بافی کاربرد دارد. طی چند مثال مشاهده خواهیم کرد که با تغییر پارامترها، الگوهای زیبایی حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات