استفان باناخ

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی استفان باناخ ریاضیدان لهستانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات