کلیدواژه‌ها = استعاره
تعداد مقالات: 1
1. افسانه‌گرایی و استعاره در فلسفۀ ریاضیات

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-15

سیاوش شهشهانی