مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی

نوع مقاله: مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

2 دانشگاه شیراز