تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی

نوع مقاله: ترجمه

نویسنده

دانشگاه یزد، دانشکده ریاضی

چکیده

افتیمو در مقاله ای نشان داد که چگونه می توان تبدیل لاپلاس را به عنوان ابزاری برای محاسبه سریهای نامتناهی به کاربرد. در این مقاله این روش را مورد بررسی قرار داده کاربردهای آن را بیشتر شرح می دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات