صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه

نوع مقاله : مقاله علمی - مروری

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی

2 آموزش و پرورش استان زنجان، پژوهشگاه تعلیم و تربیت ملاصدرا، دبیرخانه کشوری ریاضی

چکیده

مطالعۀ تاریخ ریاضی علاوه بر ادای دین نسبت به پیشگامان و تلاشگران این حوزۀ علمی، نحوۀ تکامل موضوعات ریاضی را نیز آشکار می کند. به ویژه ریاضی خوانان جوان طی مطالعۀ تاریخ ریاضی با جریان فکری حاکم بر فرآیند کشف قضیه های ریاضی آشنا می شوند و خود می توانند مستقلا به بازآفرینی روند حل مسائل و یادگیری عمیق ریاضی بپردازند. در این مقاله، تاریخچه ای از تعریف و به کارگیریِ مرکزساز عضوهای گروه ها را در شناسایی ساختار انواع گروه ها ارائه می دهیم. به ویژه به مهم ترین نقش آفرینی های مرکزساز عضوها در نظریه گروه ها نظیر طبقه بندی گروه های سادۀ متناهی اشاره می کنیم

کلیدواژه‌ها

موضوعات