در بهار اتفاق می افتد

نوع مقاله : سایر موارد

نویسنده

دانشگاه یاسوج، گروه ریاضی

چکیده

داستان علمی - تخیلی درباره برخی مباحث در منطق و مبانی ریاضی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات