مروری بر عمل های با نقص همگنی یک

نوع مقاله: مقاله علمی - مروری

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه ریاضی محض

چکیده

در این مقاله، پس ارائه تاریخچه ای از عمل های با نقص همگنی یک، نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه رده بندی عمل های با نقص همگنی یک بر خمینه های ریمانی و شبه ریمانی با تقریب هم ارزی مداری آورده شده است. همچنین مسئله های باز پژوهشی موجود در این زمینه معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات