نویسنده = احسان ممتحن
تعداد مقالات: 8
1. آزمایش ذهنی فرایلینگ

دوره 32، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-15

احسان ممتحن


2. فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند

دوره 29، شماره 45، پاییز و زمستان 1389، صفحه 21-29

احسان ممتحن


3. ملوین هنریکسن

دوره 29، شماره 45، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-81

احسان ممتحن


4. در پاییز اتفاق می افتد

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 67-83

احسان ممتحن


5. بدرود بورباکی، تغییر دیدمان در ریاضیات

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 53-56

احسان ممتحن


6. جدال

دوره 26، شماره 39، پاییز و زمستان 1386، صفحه 33-44

احسان ممتحن


7. فلسفه ریاضی کانت

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 37-48

احسان ممتحن


8. در بهار اتفاق می افتد

دوره 25، شماره 36، بهار و تابستان 1385، صفحه 39-55

احسان ممتحن