کلیدواژه‌ها = صورتگرایی
تعداد مقالات: 4
1. چرا فلسفه های سه گانۀ مشهور ریاضی مهم هستند

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

مرتضی منیری


2. سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-27

سیاوش شهشهانی


3. جدال

دوره 26، شماره 39، پاییز و زمستان 1386، صفحه 33-44

احسان ممتحن


4. فلسفه ریاضی کانت

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 37-48

احسان ممتحن