دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ترجمه

ریاضیات خوب چیست؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.30504/mct.2022.1121.1783

بهزاد نجفی؛ طیبه‌سادات طباطبایی‌فر


مقاله علمی - ترویجی

نگرشی بر ابرفیلترها در ریاضیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.30504/mct.2022.1038.1734

رامین فعال