دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

واژه و واژه‌گزینی ریاضی در گذر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.30504/mct.2022.1337.1931

محمد جلوداری ممقانی


گذری بر دشوارترین معمای منطقی همه دوران‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1245.1867

مریم اسماعیلی


ترجمه

ویژگی‌های چندجمله‌ای‌های درجه دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1304.1911

امیرمحمد مومنی کوهستانی؛ علی رضا خلیلی اسبویی


مقاله ترویجی

چرا ریاضیات این‌همه کاربرد دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30504/mct.2022.1309.1913

مرتضی منیری


مقدمه‌ای بر حسابان کسری و کاربردهای نوظهور آن در مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1356.1948

حسین تیموری فعال؛ رضا تیموری فعال


ترجمه

پنجاه سال علم داده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1398.1982

محمد قاسم وحیدی اصل


فراز و فرودهای بیست‌وپنج‎ سال همکاری در اداره مؤسسه تحقیقات علوم ریاضی ‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1330.1927

حسن حقیقی؛ سیامک یاسمی


مقاله مروری

تجزیه قطبی ماتریسی: کاربردها و روش‌های محاسبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1348.1940

حمید اسمعیلی


ترجمه

ظهور آنالیز ریاضی در اوایل قرن بیستم در بریتانیا: نقش جی. اچ. هاردی و انجمن ریاضی لندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1321.1922

کیمیا ابراهیمی؛ محسن کیان