دوره و شماره: دوره 39، شماره 66، بهار و تابستان 1399 

مقاله علمی - مروری

2. درآمدی بر ریاضیات مالی

صفحه 7-40

محمد جلوداری ممقانی


3. استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان

صفحه 41-75

مجید سلیمانی دامنه؛ حامد اعظمی زنوزق؛ مسعود زارع پیشه


مقاله علمی - ترویجی

5. خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی

صفحه 97-113

منیره پیمان


مقاله علمی - مروری

6. عکس قضیۀ شارکوفسکی

صفحه 115-133

مریم ربیعی؛ منیره اکبری


مقاله علمی - ترویجی

8. روانشناسی پارادکس های ریاضی

صفحه 147-156

حسن ملکی؛ مینا جمشیدی؛ مولود موحدی


معرفی و نقد کتاب

10. نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


طرح و حل مسئله های ریاضی

11. طرح و حل مسئله

صفحه 181-182