دوره و شماره: دوره 39، شماره 66، شهریور 1399 

مقاله علمی - مروری

درآمدی بر ریاضیات مالی

صفحه 7-40

محمد جلوداری ممقانی


استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان

صفحه 41-75

مجید سلیمانی دامنه؛ حامد اعظمی زنوزق؛ مسعود زارع پیشه


مقاله علمی - ترویجی

خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی

صفحه 97-113

منیره پیمان


مقاله علمی - مروری

عکس قضیۀ شارکوفسکی

صفحه 115-133

مریم ربیعی؛ منیره اکبری


مقاله علمی - ترویجی

روانشناسی پارادکس های ریاضی

صفحه 147-156

حسن ملکی؛ مینا جمشیدی؛ مولود موحدی


معرفی و نقد کتاب

نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


طرح و حل مسئله‌های ریاضی

طرح و حل مسئله

صفحه 181-182