موضوعات = توپولوژی عمومی
پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


آغاز توپولوژی در لهستان

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 93-108

سعید مقصودی


توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 109-127

محمدرضا احمدی زند؛ رسول خیری؛ رستم محمدیان


نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 24، شهریور 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان