موضوعات = ترکیبیات
حل حدسیۀ روتا

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 63-79

سید محمد باقر کاشانی


کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی

دوره 31، شماره 51، بهمن 1391، صفحه 1-14

زینب مالکی؛ امیر هاشمی


اعداد کاتالان

دوره 30، شماره 46، فروردین 1390، صفحه 57-72

بهناز کوچک شوشتری


بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی

دوره 23، شماره 32، فروردین 1383، صفحه 7-18

مانی رضایی


جمع و شمارش: حساب افرازها

دوره 22، شماره 30، فروردین 1382، صفحه 39-54

پرویز حسن پور فرد