موضوعات = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 5
1. استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان

دوره 39، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-75

مجید سلیمانی دامنه؛ حامد اعظمی زنوزق؛ مسعود زارع پیشه


2. تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-90

منصور رزقی؛ مهسا یوسفی


3. شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی

دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-81

مازیار صلاحی؛ حبیبه رمضان نژاد آزاربنی


4. چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389، صفحه 41-54

احسان منبتی؛ حسین تقی زاده کاخکی


5. آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 27-38

مازیار صلاحی