نویسنده = روح الله جهانی پور
تعداد مقالات: 14
2. تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوره 38، شماره 65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-121

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


3. پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


4. جنبه های حرکت براونی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-180

روح الله جهانی پور


5. ریاضیات: علم و هنر

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


6. نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی»

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-5

روح الله جهانی پور


7. روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-45

روح الله جهانی پور؛ نرگس تراکمه سامانی


8. جنبه های هندسی آنالیز تصادفی

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 3-35

روح الله جهانی پور


9. نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو

دوره 25، شماره 36، بهار و تابستان 1385، صفحه 61-66

روح الله جهانی پور


10. تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970

دوره 25، شماره 36، بهار و تابستان 1385، صفحه 17-38

روح الله جهانی پور


11. حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


12. نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


13. آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای

دوره 22، شماره 31، پاییز و زمستان 1382، صفحه 7-24

روح الله جهانی پور


14. آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای

دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382، صفحه 13-34

روح الله جهانی پور؛ حسین رحمانیان