موضوعات = منطق ریاضی
راسل و گودل

دوره 40، شماره 68، شهریور 1400، صفحه 57-77

احسان ممتحن


دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 141-146

احسان ممتحن


چرا اثبات؟

دوره 35، شماره 58، شهریور 1395، صفحه 127-134

رسول نصر اصفهانی؛ فاطمه اختری


بیانهایی از استقرا

دوره 26، شماره 39، مهر 1386، صفحه 23-32

محمد مشکوری


نظریه ذهن آفریننده براوئر

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 3-12

محمد اردشیر


منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 13-31

اسفندیار اسلامی


مروری بر نظریه اثبات

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 55-71

مجتبی آقایی


سیمای منطق فازی

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 73-92

سید محمود طاهری


آنالیز غیراستاندارد

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 93-99

محمود بینای مطلق


اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 99-117

مجتبی آقایی؛ سید ابوالقاسم کلانتری


زندگی نامه گودل

دوره 24، شماره 35، مهر 1384، صفحه 119-124

کاوه قاسملو