ویتگنشتاین و مبانی ریاضیات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه

چکیده

به دلایل متعدد، فلسفه ویتگنشتاین پیوندهای ویژه ای با مسائل مبانی ریاضیات دارد. ویتگنشتاین پیش از هر چیز یک فیلسوف است. انگیزه های بنیادین او همان سوالات دیرین و سنتی فلسفه است، اما رهیافت او به مساله با شیوه کلاسیک متفاوت است. برای بررسی فلسفه او بسیار مهم است که این منطق متفاوت او فراموش نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات