فرهنگ و اندیشۀ ریاضی  مجله علمی‌  انجمن ریاضی ایران است و هدف از انتشار آن، معرفی شاخه‌های گوناگون علوم ریاضی، فرهنگ، تاریخ، و فلسفۀ ریاضی در سطحی است که برای دانشجویان، دبیران ریاضی، اعضای هیئت علمی گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر علاقه‌مندان به ریاضی قابل استفاده باشد. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از مقالات در زمینه‌های ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، تدریس، یادگیری و آموزش ریاضیات، تاریخ و  فلسفۀ ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک نظری، و کاربردهای ریاضیات در علوم دیگر  استقبال می‌کند. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی هر سال در ۲ شماره (بهار و پاییز) منتشر  می‌شود.  

 

      مشخصات نشریه:

 • محل چاپ: ایران، تهران
 • ناشر: انجمن ریاضی ایران
 • سال شروع انتشار: ۱۳۶۱
 • حوزۀ تخصصی: ریاضیات
 • اعتبار مجله: علمی‌‌
 • زبان مجله:  فارسی
 • نوبت انتشار: دو فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی پیوسته
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد
 • نوع داوری:  ۲ داور(یک‌سویه ناشناس)
 • زمان داوری: حدود سه‌ ماه
 • نرخ پذیرش مقالات:  ۲5 درصد
 • مشابهت‌یابی: پایگاه داده‌های همیاب و سامانه همانندجو
 • دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی آزاد (Open Access)
 • مجوز انتشار: Attribution-NonCommercial-ShareAlike  (CC BY-NC-SA 4.0) 
 • نمایه‌شده: بلی (درISC)
 • ایمیل نشریه: imsmct95@gmail.com
 • ایمیل سردبیر:s_maghsodi@znu.ac.ir
 • تلفن نشریه:88808855   
 • صاحب امتیاز: انجمن ریاضی ایران
شماره جاری: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 73، دی 1402 

ترجمه

مشخص‌سازی چندجمله‌ای‌های درجۀ دوم

صفحه 175-183

10.30504/mct.2022.1304.1911

امیرمحمد مؤمنی کوهستانی؛ علیرضا خلیلی اسبوئی


ابر واژگان