اخلاق و خط‌مشی‌های نشر

انتشار مقاله در   مجله‌ای  علمی که مبتنی بر ارزیابی تخصصی باشد بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای هر  شخص دانشگاهی است. وجود یک اسلوب کیفی مشخص در مجله به ارزش مقالات منتشر‌ شده در آن می‌افزاید چراکه بر سطح کیفی آن‌ها  نظارت می‌شود و محتوا، ظاهر، نحوه انتشار و توزیع، و حفظ و نگهداری  آن بسیار ارتقا می‌یابد. مزایای بسیاری بر این امر مترتب است که نویسندگان، خوانندگان، وبه طور کلی جامعه علمی از آن  بهره‌مند می‌شوند. به همین دلیل تعدادی راهنمون و روال مطلوب برای ذینفعان مجله، از جمله اعضای هیئت تحریریه، داوران، نویسندگان، و خوانندگان تدوین شده است.

کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) برای ناشران، اعضای هیئت تحریریه/ویراستاران،   داوران، و نویسندگان راهنمون‌های اخلاقی و  ضوابط تخصصی تهیه کرده است. مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی پایبند به «روال‌های محوری  COPE» و راهنمون‌های اخلاق نشر آن است. این کمیته دارای ده  روال محوری  است که صورت‌های بسط‌یافته «اصول شفافیت و روال مطلوب در نشر علمی» هستند. لازم است نویسندگان از آن‌ها مطلع و پایبند آن‌ها باشند. برای اعضای هیئت تحریریه و داوران مجله نیز راهنمون‌های اخلاقی‌ای وجود دارد.

  • راهنمون‌های اخلاقی برای نویسندگان
  • راهنمون‌های اخلاقی برای اعضای هیئت تحریریه
  • راهنمون‌های اخلاقی برای داوران
  • خط‌مشی کلی درباره مسائل اخلاقی
  • خط‌مشی کلی درباره نقض احتمالی اصول اخلاقی
  • خط‌مشی کلی درباره تصحیحات و سلب اعتبار
  • خط‌مشی کلی درباره حق نشر

 

راهنمون‌های اخلاقی برای نویسندگان

خط‌مشی نویسندگی. نویسندگان مقاله ارسالی باید متوجه باشند که اسامی ذکر شده در مقاله به عنوان نویسنده، طبق رویه جاری در جامعه علمی نویسنده محسوب می‌شوند، و همچنین هیچ شخصی که قاعدتا نویسنده مقاله محسوب می‌شده   از فهرست آن‌ها حذف نشده است. معیارهای لازم ما برای احراز نویسندگی عبارت‌اند از:  داشتن نقش واقعی در طرح مفاهیم و ایده‌های مقاله، تهیه پیش‌نویس یا  بازنگری موشکافانه مقاله، تأیید صورت نهایی مقاله برای انتشار.

نقش و مسئولیت‌های نویسنده مسئول. نویسنده مسئول اولین طرف هر مکاتبه‌ای  به نمایندگی از  همه نویسندگان همکارش می‌باشد. وقتی مقاله برای چاپ پذیرفته شود، این امور بر عهده نویسنده مسئول است: تضمین صحت مطالب مقاله، اطلاعات مربوط به نویسنده، اظهارنامه تأمین مالی پروژه، تعارض منافع، و غیره؛ بررسی مجدد نسخه نهایی/دست‌نویس ویرایش‌شده، گرفتن اصلاحات پیشنهادی سایر نویسندگان؛ پاسخ به هرگونه مکاتبه درباره مقاله پس از چاپ ازجمله غلط‌نامه و تعلیقات.

ترتیب اسامی نویسندگان. اسامی نویسندگان برحسب ترتیب الفبایی ذکر می‌شود. هرگونه تغیر   (مثل ترتیب، حذف، اضافه) در آن منوط به قبول همه نویسندگان است. درخواست چنین تغیراتی بعد از ارسال مقاله مستلزم دلایل کافی، اطلاع سایر نویسندگان، و  تأیید سردبیر است.

تغییر نویسنده مسئول هم مانند دیگر تغییرات در مقاله ارسالی، قبل یا بعد از انتشار،  مستلزم درخواست رسمی و دلایل کافی است.  این مجله درصورت بروز اختلاف یا درخواست تغییر اسامی مطابق روندنماهای  COPE عمل و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

وابستگی سازمانی نویسنده. وابستگی سازمانی نویسندگان باید وابستگی سازمانی حال حاضر آن‌ها باشد. استفاده عمدی از   وابستگی سازمانی نادرست یا جعلی  نوعی سورفتار محسوب می‌شود و ممکن است به سلب اعتبار مقاله بینجامد.

استفاده از هوش مصنوعی. ابزارهای هوش مصنوعی (AI)  الزامات نویسندگی را ندارد زیراکه نمی‌تواند مسئولیت اثر ارسالی را بپذیرد. این ابزارها از آنجا که  شخصیت حقوقی ندارند نمی‌توانند وجود یا عدم وجود تعارض منافع را اظهار کنند و نمی‌توانند موافقت‌نامه‌های حق نشر و دیگر مجوزها را برعهده بگیرند.

نویسندگان باید به روشنی بیان کنند در چه موردی (متن، جدول‌، شکل‌، و غیره) از هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند. در هرحال، نویسندگان مسئولیت محتوای مقاله را برعهده دارند و مسئول هرگونه نقض اخلاق نشرند.

اعلام مشارکت دیگران. توصیه می‌شود مشارکت‌های زیر در قسمت «سپاسگزاری» آورده شود: توصیه، بررسی، و راهنمایی‌های کلی و نظارت؛ جمع‌آوری داده و تحلیل آن‌ها؛ دستیاری  پژوهشی  و فنی؛ دستیاری نگارشی، کتاب‌شناختی، و مرتبط با امور مجله؛ دستیاری  اداری یا تهیه و تحریر  نسخه دست‌نویس؛ و پشتیبانی مالی، مادی، و تحقیقاتی.

خط‌مشی اصالت نویسندگی. دستبرد فکری و انتشار دوگانه نقض اصالت نویسندگی است و به هیچ‌وجه برای مجله قابل تحمل نیست. دستبرد فکری در معنای وسیع «تصاحب ایده‌ها، روش‌ها، نتایج، و سخنان دیگران بدون انتساب مناسب» است؛ ازجمله تکرار کلمه‌به‌کلمه یا تقریبا  کلمه‌به‌کلمه، یا نقل به معنی   نزدیک به اصل نوشته، شکل، جدول، یا نموداری از آثار دیگران. انتشار دوگانه نیز تکرار بی‌دلیل نوشته، شکل، جدول، یا نموداری از آثار قبلی نویسنده  است بدون ذکر منبع. معیار ما برای تشخیص انتشار دوگانه، تشخیص متعارف است. مجله حق بررسی هر مقاله ارسالی را از این جهت با استفاد از ابزارهای تشخیص دستبرد فکری دارد. هر مقاله مشکوک به دستبرد فکری، جزئا یا کلا، رد خواهد شد. از خوانندگان، نویسندگان، و اعضای هیئت تحریریه  انتظار داریم هر مورد مشکوک به دستبرد فکری   را با دبیر تخصصی یا سردبیر در میان بگذارند. در مواردی که  دستبرد فکری   بعد از انتشار مقاله معلوم شود مطابق با راهنمایی کلی که در قسمت «خط‌مشی اصلاحات وسلب اعتبار» آمده است عمل می‌کنیم.

مقاله ارسالی به مجله نباید به  مجله دیگری ارسال شده باشد یا تحت ارزیابی یا  چاپ در مجله یا کتاب یا   نظایر این‌ها باشد مگر اینکه از همه آن‌ها مجوز یا توافق‌نامه رسمی اخذ شده باشد. با این حال باید توجه داشت که واسپاری نسخه پیش‌چاپ در وبگاه نویسنده، یا در مخزن مؤسسه متبوع او،  یا در آرشیوهای  پیش‌چاپ‌، چاپ دوگانه یا قبلی محسوب نمی‌شود.

مقاله مستخرج از رساله باید به نوعی بازنویسی مطالب رساله باشد و با سبک و شیوه مقاله‌های فرهنگ و اندیشه ریاضی همخوانی کامل داشته باشد و در چارچوب اهداف مجله قرار گیرد. در نقل مطالب، شکل‌ها، و جدول‌ها از رساله متوجه دستبرد فکری به خود باشید و به طور روشن به مطالب رساله ارجاع دهید. در مواردی لازم است از ناشر یا صاحب امتیاز رساله مجوز رسمی اخذ کنید. لازم است به دبیر تخصصی مربوط اطلاع دهید که مقاله مستخرج از رساله است.

افشای تعارض منافع. لازم است نویسندگان هرگونه تعارض منافع، مالی یا غیر آن، را که بر نتایج و مطالب مقاله تأثیر گذار است اظهار کنند.

هرگونه ظن درباره تعارض منافع مقالات ارسالی یا منتشرشده در مجله را با سردبیر در میان بگذارید.

تصحیحات در مقاله منتشرشده. اگر نویسنده‌ای اشتباه  یا بی‌دقتی اساسی در مقاله منتشرشده‌اش بیابد، الزامی است که بی‌درنگ سردبیر را مطلع سازد و با همکاری  او مقاله را تصحیح یا سلب اعتبار کند.

 

راهنمون‌های اخلاقی برای  اعضای هیئت تحریریه

تصمیم‌گیری درباره اتشار مقاله ارسالی به مجله برعهده سردبیر مجله است. سردبیر در انجام این کار ممکن است  از اعضای هیئت تحریریه و داوران نظرخواهی کند. سردبیر   در تصمیم‌گیری درباره مقاله ارسالی از خط‌مشی کلی اعضای هیئت تحریریه و الزامات قانونی نظیر عدم  توهین به اشخاص، عدم نقض حق نشر، یا عدم دستبرد فکری پیروی می‌کند.  هیئت تحریریه  می‌تواند مقاله را بدون انجام ارزیابی تخصصی رسمی به دلیل مطابقت نداشتن با   اهداف مجله و یا عدم رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده مجله رد کند.

دبیران تخصصی موظف‌اند نتیجه ارزیابی را در موعد مقرر اعلام کنند و در ارزیابی خود آخرین اطلاعات موجود در زمان ارسال مقاله را مبنا قرار دهند.  آن‌ها باید از صحت اطلاعات مقاله پذیرفته‌شده تاحد ممکن اطمینان داشته باشند.

محرمانه‌بودن اطلاعات مقاله. از نظر هیدت تحریریه محتوای هر مقاله  اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود، مگر اینکه قبلا علنی شده باشد. چنانچه مطالب مقاله قبل از انتشار صرفا از طریق ارسال به مجله‌ای آشکار گردد، و مقاله دیگری برپایه این اطلاعات در مجله دیگری دریافت شود،   بر عهده هیئت تحریریه است که در صورت آگاهی از این امر،  چاپ مقاله دوم را به تأخیر اندازد تا مقاله اول  منتشر گردد.  همه اعضای هیدت تحریریه باید محرمانه‌بودن ارزیابی مقاله را حفظ کنند مگر اینکه ادعای موجهی درباره  سوء رفتار مطرح باشد. در این موارد، لازم است موضوع را با سردبیر در میان بگذارند.

رعایت  بی‌طرفی. اعضای هیئت تحریریه نباید هیچ‌گونه سوگیری درباره   مقاله‌های ارسالی داشته باشند. دبیر تخصصی باید ارزیابی مقاله را صرفا بر مبنای ارزش علمی آن قرار دهد بدون توجه به نژاد، جنسیت، عقاید دینی، قومیت، ملیت، و یا وابستگی سازمانی نویسنده.

افشای تعارض منافع. اعضای هیدت تحریریه موظف به اظهار هر نوع تعارض منافع  نسبت به مقاله ارسالی یا سمت خودشان در مجله هستند و در صورت لزوم باید عدم صلاحیت خود را اعلام نمایند. ازجمله این موارد زمانی است که عضوی از  هیئت تحریریه مقاله‌ای به مجله ارسال می‌کند که در این صورت سردبیر مسئولیت ارزیابی آن را به عضو با صلاحیتی از هیئت تحریریه خواهد سپرد.

تصحیحات بعد از انتشار. اگر هیئت تحریریه شواهد محکمی دریافت کند منبی بر اینکه مطالب و یا نتایج مقاله منتشرشده دارای اشکالاتی است، با نظر سردبیر اصلاحات لازم طی یادداشتی   منتشر خواهد شد.

 

راهنمون‌های اخلاقی برای داوران

رعایت بی‌طرفی. داور موظف به رعایت بی‌طرفی در مورد مقاله ارسالی است. او  باید ارزیابی مقاله را صرفا بر مبنای ارزش علمی آن قرار دهد بدون توجه به نژاد، جنسیت، عقاید دینی، قومیت، ملیت، و یا وابستگی سازمانی نویسنده.

افشای تعارض منافع. داوران  موظف به اظهار هر نوع تعارض منافع قبل انجام ارزیابی تخصصی هستند. هرگونه ارتباط با نویسنده که بر ارزیابی داور تأثیرگذار باشد ازجمله تعارض منافع است. داور ملزم به اعلام هرگونه تعارض منافع در هر مرحله از ارزیابی مقاله است. دبیر تخصصی موظف به بررسی هرگونه تعارض منافع به منظور کاهش  آن است.   اگر تعارض منافع موجود برای داور بیش از آن است که بتوان آن را کاهش داد، لازم است داور از انجام داوری صرف‌نظر کند.

محرمانه‌بودن داوری. داور موظف به حفظ جنبه محرمانه‌بودن فرایند ارزیابی است. او نباید  هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره مقاله تحت ارزیابی را با شخص دیگری در میان بگذارد مگر با اجازه رسمی از سردبیر.

داور مجاز نیست فایل، شکل‌، جدول‌، یا دیگر مواد مقاله ارسالی را در پایگاه‌داده‌ها یا ابزارهایی وارد کند که جنبه محرمانه بودن مقاله را خدشه‌دار و آن را علنی و یا به سود خود  (ابزارهایی مانند چت‌جی‌پی‌تی) استفاده می‌کنند.

معیارهای عینیت در ارزیابی. لازم است گزارش ارزیابی داور سازنده، جامع، مبتی بر شواهد، و برخوردار از انسجام باشد. همچنین لازم است گزارش  کاملا روشن  و مبتی بر دلایل پذیرفتنی  باشد.

داور باید از هرگونه کلامی که به نوعی توهین تلقی شود بپرهیزد.  هویت داور نباید ساختگی و بدلی باشد.

رعایت زمان. لازم است داور با جدیت تمام بکوشد گزارش ارزیابی را در موعد مقرر ارائه کند و در غیر این صورت به سردبیر اطلاع دهد.

خط‌مشی سلامت ارزیابی. لازم است داور گزارش ارزیابی را شخصا تهیه کند مگر اینکه مجله مجوزی مبنی بر دخالت شخص دیگری داده باشد. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی  که قابلیت تولید متن را دارند، مانند چت‌جی‌پی‌تی،  برای ارزیابی جایز نیست. مسئولیت درستی  و  داشتن قابلیت بررسی منابع ذکرشده در گزارش ارزیابی بر عهده داور است.

داور موظف است هرگونه مشابهت بین مقاله ارسالی و مقالات منتشرشده یا تحت ارزیابی دیگر را به اطلاع سردبیر برساند.

 

خط‌مشی کلی درباره مسائل اخلاقی

به طور کلی، سردبیر مسئول رسیدگی به مسائل اخلاقی است. او پس از بررسی محرمانه و بی‌طرفانه مطابق روندنماهای موجود     COPE  در هر مورد تصمیم می‌گیرد. ازجمله این مسائل (و نه همه آن‌ها) عبارت‌اند از: ادعای سوء رفتار؛ تعارض/تضاد منافع؛ داده‌ها و امکان بازگو کردن آن‌ها؛ سهوهای اخلاق؛ مالکیت فکری؛ مسائل مربوط به مدیریت مجله؛ مسائل پس از انتشار مقاله؛ دستبرد فکری؛ دستکاری داده‌ها؛ دستکاری ارجاعات؛ دستکاری فرایند ارزیابی تخصصی؛ سوء رفتارهای نویسندگی.

اختلافات بر سر نویسندگی. یکی از معمول‌ترین شکایت‌های مطرح در مجلات اختلاف بر سر نویسندگی است. بر این اساس، راهنمون‌هایی که معیارهای نویسندگی را مشخص می‌کنند از اهمیت بسیار برخور دارند. نویسندگان باید تمامی افرادی را که نقش موجهی در مقاله دارند جزو نویسندگان مقاله بیاورند. منظور از «نویسنده همکار» شخصی است که از نظر علمی سهمی مؤثر در مقاله داشته باشد و مسئولیت نتایج و مطالب مقاله را بر عهده بگیرد.

لازم است از بین چند نفر نویسنده مقاله شخصی  به «عنوان نویسنده» مسئول تعیین شود. نویسنده مسئول در ضمن امضای موافقت‌نامه نشر تعهد می‌دهد که تمامی نویسندگان او را به عنوان نویسنده مسئول تعیین کرده‌اند و همچنین ترتیب اسامی نویسندگان در مقاله را می‌پذیرند و  او از طرف همه آن‌ها فرم‌های لازم را امضا می‌کند.

لازم است تمامی نویسندگان همکار سهمی مؤثر در مقاله داشته باشند، از جمله   در پیداکردن ایده و موضوع مقاله، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، تحلیل و تفسیر اطلاعات، تهیه پیش‌نویس، نگارش، و بازنگری مقاله، تأیید نسخه نهایی قبل از ارسال به مجله، پذیرش مسئولیت  اشکالات، نادرستی‌ها، تقلب، یا نقض تعهدات مربوط به مقاله. تمامی نویسندگان همکار به نویسنده مسئول اجازه می‌دهند که به نمایندگی از آن‌ها تمامی مکاتبات با مجله را در تمامی مراحل انجام دهد.

صحت نشانی و پست الکترونیکی تمامی نویسندگان بر عهده نویسنده مسئول است.

سوء رفتارهای نویسندگی. یکی از منبع مهم در ارزیابی اصالت یک مقاله مشکوک، دانش تخصصی اعضای هیئت تحریریه است. در صورت لزوم آن‌ها می‌توانند ارزیابی‌های بیشتری در این باره انجام دهند. در صورت تأیید ادعای مطرح شده، مطابق با راهنمون‌های COPE، سردبیر دلایل و توضیحات نویسندگان درباره مطالب مشترک را درخواست می‌کند.

با توجه به توضیحات نویسنده و بررسی‌های انجام گرفته توسط سردبیر تصمیم‌گیری می‌شود. معمولا چند حالت پیش می‌آید: اگر مقاله در حال ارزیابی تخصصی است، نظر هیئت تحریریه برای نویسندگان ارسال   و درخواست   می‌شود مقاله بازنگری شود؛ موارد را با ذکر مرجع مناسب  و قراردادن قسمت‌های تکراری در علامت نقل قول یا بازنویسی مناسب حل و فصل کنند. چنانچه مشابهت موجود در مقاله چندان زیاد باشد که با بازنگری قابل رفع نباشد یا مقاله قبلا منتشرشده باشد، تصمیم  به سلب اعتبار مقاله گرفته می‌شود.

دستبرد فکری. دستبرد فکری نوعی سوء رفتار نویسندگی است و شکل‌ها و صورت‌های بسیار دارد. یکی از روشن‌ترین صورت‌های آن   تکرار کلمه‌به‌کلمه یا تقریبا  کلمه‌به‌کلمه، یا نقل به معنی   نزدیک به اصل نوشته، شکل، جدول، یا نموداری از آثار دیگران است؛ یعنی  استفاده از آثار دیگران   بدون ارجاع مشخص و کافی به اصل اثر.

از منابع مختلفی ممکن است شکایت یا ادعای دستبرد فکری به دست ما برسد. چنانچه در حین فرایند ارزیابی تخصصی چنین موردی پیدا شود، اغلب داور و دبیر تخصصی اولین افرادی هستند که باید مطلع شوند. برای این کار لازم است از طریق پست الکترونیکی، با ذکر جزئیات مورد و ادعا، اطلاع داده شود. اطلاعات مورد نیاز برای تصدیق این ادعا عبارت است از شرحی مبسوط از موارد نقض شده، ارجاعات مناسب به موارد مطرح شده، و هرگونه اطلاعات دیگر که باعث روشن شدن موضوع می‌شود.

اگر ادعایی درباره دستبرد فکری مطرح شود،   سردبیر  ادعای مطرح‌شده  را با هیئت تحریریه در میان می‌گذارد. سپس نتیجه را  از طریق پست الکترونیکی به اطلاع  طرفین ادعا (شخصی که ادعا را مطرح کرده است و نویسندگان مقاله) می‌رساند. عواقبی که در انتظار چنین نویسندگانی است یکی اطلاع به مؤسسه متبوع نویسندگان و دیگری سلب اعتبار و امتیاز مقاله است.

تعارض منافع. هر چیزی که بیم آن برود بر قضاوت افراد تأثیر داشته باشد نوعی تعارض منافع است. به عبارت مشخص‌تر، عواملی، حرفه‌ای یا مالی، که  بر ارسال یا انتشار مقاله نویسندگان تأثیرگذار باشد تعارض منافع خوانده می‌شود. تعارض منافع چنان است که ممکن است مقاله یا حاصل تحقیق افراد را مخدوش سازد.

نویسندگان می‌توانند هرگونه تعارض منافع را ضمن ارسال مقاله اظهار کنند. این کار باعث حفظ شفافیت و اصالت اثر آن‌ها می‌شود.

افشای تعارض منافع لزوما به معنای اشکال در مقاله و تحقیق نویسندگان نیست. در صورتی که تشخیص دهیم تعارض منافع ذکر شده هیچ اثری بر مقاله نویسندگان ندارد مقاله مراحل ارزیابی  معمول را طی خواهد کرد. اما در صورتی که تشخیص دهیم مقاله از این موضوع تأثیر پذیرفته است مقاله را رد خواهیم کرد.

عدم بیان تعارض منافع در مقاله پذیرفته شده یا منتشرشده نوعی سوء رفتار محسوب می‌شود.

 

خط‌مشی کلی درباره نقض احتمالی اصول اخلاقی

در برخورد با موارد نقض احتمالی اصول اخلاقی از راهنمون‌های پیسنهادی COPE استفاده و پیروی می‌کنیم؛ این راهنمون‌ها چارچوبی برای رسیدگی به مواردی از جمله نقض جنبه محرمانه بودن، عدم افشای تعارض منافع، یا سوء استفاده از اطلاعات محرمانه که در مراحل مختلفی ارزیابی و انتشار پیش می‌آید در اختیار می‌گذارد. به طور کلی، چنانچه ادعایی مبنی بر نقض اصول اخلاقی مطرح شود ما ابتدا درستی این ادعا را بررسی می‌کنیم. در انجام این کار ممکن است با نویسندگان، داوران، دبیران تخصصی تماس بگیریم و شواهدی له یا علیه ادعای مطرح شده جمع‌آوری کنیم. اگر ادعای مطرح شده وارد باشد اقدامات مختلفی بسته به مورد انجام خواهد گرفت؛ از جمله انتشار یادداشت توضیحی یا سلب اعتبار، تحریم نویسنده یا داور مربوط، یا گزارش سوءرفتار به مقامات مرتبط.

اعتراض و شکایت در خصوص تصمیمات هیئت تحریریه  صرفا در خصوص یک مقاله مشخص   امکان دارد که مبتنی بر شواهدی از خطای عینی داور یا دبیر تخصصی یا عدم فهم درست مقاله باشد یا انسجام و یکپارچگی روند تصمیم‌گیری هیئت تحریریه خدشه‌دار شده باشد.

  خط‌مشی کلی درباره تصحیحات و سلب اعتبار

تصحیحات. هر مقاله پس از تأیید نسخه پیش از چاپ توسط نویسنده به صورت الکترونیکی و پیش از  نسخه چاپی منتشر می‌شود. پس از انتشار مقاله به صورت الکترونیکی هیچ تغییری در مقاله ممکن نیست. اشکالات و ایرادهای مقاله پذیرفته‌شده  در حین ویراستاری و نمونه‌خوانی رفع می‌شوند؛ ولی هیچ‌گونه اصلاحاتی در مقالاتی که آماده انتشار هستند امکان‌پذیر نیست مگر  اشتباهاتی که  بر کل مطالب مقاله اثرگذار باشد.

اگر نویسنده اشکالات مهمی در مقاله منتشرشده بیابد برای تصحیح آن، غلط‌نامه منتشر خواهد شد. برای این کار لازم است نوشته‌ای  با این عنوان به سردبیر فرستاده شود. این غلط‌نامه به صورت الکترونیکی  منتشر و در نسخه چاپی هم ظاهر خواهد شد. اگر اشتباه  یافته‌شده از طرف مجله باشد یک اصلاحیه منتشر می‌شود.

اطلاعات مربوط به نویسنده، مثل نشانی فعلی، وابستگی سازمانی، و غیره بعد از انتشار الکترونیکی مجله به روزرسانی نمی‌شوند.

سلب اعتبار. در این مورد از راهنمون‌های  COPE پیروی می‌کنیم و در هر مورد اقدام مناسب را انجام می‌دهیم. سردبیر می‌تواند در هر موردی که تشخیص دهد درستی و اصالت مقاله منتشرشده  مورد تردید است اقدام به سلب اعتبار آن کند. معمولا سلب اعتبار در مواردی انجام میشود که یا چنان اشکالات اساسی در محتوای مقاله است که آن را از اعتبار می‌اندازد و یا   دستبرد فکری وسیعی در آن روی داده است.

یادداشت احتیاط. گاهی اصالت یا اعتبار مقاله منتشرشده محل تردید است ولی انجام بررسی درباره آن زمان‌بر است.   سردبیر در این موارد یادداشت احتیاط برای آن مقاله منتشر می‌کند تا دیگران در استفاده از آن مقاله احتیاط لازم را لحاظ کنند.  

 

 خط‌مشی کلی درباره حق نشر

نویسندگان ضمن امضا موافقت‌نامه نشر  به انجمن ریاضی مجوز انتشار  مقاله را اعطا می‌کنند. توصیه می‌شود حق نشر به انجمن ریاضی ایران نیز انتقال داده شود. در این صورت نویسنده همچنان حق استفاده از مقاله خود را دارد ولی انجمن ریاضی به طور قانونی حافظ حق نشر از طرف او  خواهد بود.

مقالات پذیرفته‌شده تحت مجوز   CC-BY-NC-SA کرییتیو کامنز   منتشر می‌شوند. نسخه مربوط به نویسنده، قبل یا بعد از ارزیابی، تحت مجوزهایی با حداکثر محدودیت‌های CC BY-NC-ND برای مقاصد آموزشی توسط نویسنده مجوز نشر دارند. مشخص‌تر اینکه، نسخه پیش از انتشار می‌تواند در وبگاه نویسنده، مخزن مؤسسه متبوع او، مخرن‌های پیش‌چاپ مثل arXiv، بدون استفاده تجاری و انجام تغییرات در اصل اثر، قرار داده شود.