فرایند پذیرش مقالات

مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی متعهد به یکی از مهم‌ترین اصول مجله‌های علمی،  یعنی ارزیابی همتایان، و در کنار آن، ارزیابی هیئت تحریریه است  و در انجام این مهم از راهنمون‌های کمیته بین‌‌المللی اخلاق نشر (COPE) و آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند. این امر بیانگر  دغدغه ما برای رعایت انصاف، دقت، و شفافیت در ارزیابی مقالات  است و باعث  ترغیب نویسندگان می‌شود. بر همین اساس تمامی مقالات به‌ صورت زیر مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند.

 •  مقاله ارسالی ابتدا از نظر مطابقت با الگوی پذیرفته‌شده در مجله، مشابهت‌یابی،   سطح کیفی، رعایت اصول اخلاق نشر، و تناسب آن با اهداف مجله توسط سردبیر  مورد بررسی قرار می‌گیرد (حداکثر یک هفته).
 •  مقاله ارسالی در هیئت تحریریه مجله از لحاظ مطابقت با اهداف  و  حوزه تخصصی مجله   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در‌صورت تأیید اکثریت اعضای هییئت تحریریه  به منظور طی مراحل ارزیابی  از طریق دبیر تخصصی برای  داور ( یا داوران) متخصص در زمینه موضوع مقاله ارسال می‌گردد.

 • تمامی مقاله‌ها به‌دقت  ارزیابی  می‌شوند.  برخورداری از تخصص و یا سابقه کافی در زمینه مقاله مربوط از شرایط  لازم داور است.  سعی مجله در جلوگبری از  هرگونه تضاد منافع بین نویسندگان، داوران، و اعضای هیئت تحریریه است.

 • نویسندگان می‌توانند، هنگام ارسال مقاله،   افرادی را برای داوری پیشنهاد و یا مستثنی کنند.

 • ارزیابی به‌صورت یک‌سویه ناشناس است و نویسنده هیچ‌گاه از هویت داور (یا داوران) آگاه نخواهد شد. زمان در نظر گرفته‌شده برای این مرحله از یک تا سه ماه بسته به عواملی ازجمله داوران، حجم مقاله، و نوع مقاله متغیر است. هرچند سعی ما در اعلام نظر در سریع‌ترین زمان ممکن است.

 •  پس از اعلام  نظر داوران، خلاصه‌ای  از نظر داوران  تهیه  خواهد شد. دبیر مربوط ممکن است بر اساس نظر داوران  توصیه  به  رد، بازنگری  جزئی یا  کلی، یا پذیرش   مقاله ‌کند.

 • اگرمقاله نیاز به بازبینی و اصلاحات  داشته  باشد   در این صورت این موضوع از طریق دبیر تخصصی به اطلاع نویسنده مسئول  به منظور  بازبینی و ارسال مجدد رسیده می‌شود.  نویسنده موظف است  تغییرات و اصلاحات خواسته‌شده را طی مدت زمان مشخصی انجام  دهد.

 • پس از انجام بازبینی و داوری مجدد (درصورت توصیه داور اولیه) و اعلام نظر داور (یا داوران) تطبیقی،  موضوع  قبول یا رد مقاله مجددا در هیئت تحریریه مطرح و درباره مقاله تصمیم‌گیری می‌شود. معیار اصلی پذیرش یک مقاله سطح کیفی، میزان اصالت، و تآثیر مقاله در ارتقای سطح فرهنگ ریاضیات خوانندگان مجله است.  مثبت بودن نظر یک داور و اکثریت اعضای هیئت تحریریه برای پذیرش مقاله لازم است. تصمیم‌گیری نهایی درباره مقاله از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسنده (مترجم) خواهد رسید.  

 • اگر مقاله‌ای مورد پذیرش قرار نگرفت و نویسنده درخواست تجدیدنظر در این باره را داشته باشد، توصیه هیئت تحریه این است که تغییرات مناسب در مقاله  پیش از ارسال مجدد مقاله صورت بگیرد. فرایند ارزیابی و بررسی برای   مقاله جدید  از ابتدا صورت می‌گیرد.

 •   مجله در ویرایش و اصلاح متن مقاله (تالیف یا ترجمه) پذیرفته‌شده آزاد است. این کار برای چکیده انگلیسی نیز انجام می‌شود.

 • به منظور تسریع در فرایند ارزیابی و چاپ، رعایت  شیوه نگارش مقالات  در بخش «راهنمای نویسندگان» توصیه می‌شود.

 •   تمامی مراحل بررسی مقاله  از طریق همین سامانه با ورود به بخش «ارسال مقاله» قابل دیدن است.

 • نویسنده باید از این موضوع آگاه باشد که فرایند ارزیابی مجله در حال حاضر کاملا محرمانه است.  مگر اینکه مجله رویه دیگری در این باره در پیش بگیرد.

 • مجله نظر خود را در مورد هر مقاله‌ای که ارسال شود صریحا بیان و اعلام می‌کند. اعضای هیئت تحریریه مجله در صورت لزوم، در مورد هر مقاله چاپ‌شده تعلیقات،  غلط‌‌نامه، اطلاعیه سلب اعتبار منتشر می‌کند.

 • داوران و دبیران تخصصی در تمامی فرایند داوری هرگونه سورفتار را زیر نظر می‌گیرند و اعضای هیئت تحریریه در هر مورد مطابق روندنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر عمل می‌کنند.

 • امکان درخواست تجدیدنظر درباره رای نهایی اعضای هیئت تحریریه در مورد هر مقاله وجود دارد. چنین درخواستی را  مستقیما  با سردبیر در میان بگذارید. سردبیر پس از  بررسی درخواست،  نتیجه نهایی را  از طریق پست الکترونیکی  اعلام خواهد کرد.