اهداف و چشم انداز

فرهنگ و اندیشه ریاضی از انواع مقالات در زمینه‌های ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، تدریس، یادگیری و آموزش ریاضیات، تاریخ و  فلسفه ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک نظری، و کاربردهای ریاضیات در علوم دیگر که در چارچوب زیر نوشته شده باشند  استقبال می‌کند.

  •   ارائه موضوعی  به‌روز و مطرح در ریاضیات در قالبی که علاقه‌مندان به زمینه‌های پژوهشی را برای پیگیری موضوع مورد بحث  آماده سازد.

  •    ترجمه مقاله‌هایی از نوع یاد‌شده در بالا یا ترجمه مقالات کلاسیک ریاضی (ترجمه آزاد پذیرفته نمی‌شود).

  •     ارائه موضوعات آموزشی حاوی نکات و قضایا و برهان‌هایی ساده‌تر از آنچه در متون کلاسیک موجود است.

  •     نقد و بررسی علمی مجلات و کتاب‌های ریاضی منتشر‌شده به زبان فارسی در داخل کشور.

  •    مسئله‌های ریاضی یا مطالب مربوط به مسابقات ریاضی دانشگاهی.