ارتقا رتبه مجله

طبق آخرین رتبه‌بندی سامانه رتبه‌بندی نشریات  علمی کشور، رتبه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی  از «ج» به «ب» در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته است.