اخبار و اعلانات

ارتقا رتبه مجله

طبق آخرین رتبه‌بندی سامانه رتبه‌بندی نشریات  علمی کشور، رتبه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی  از «ج» به «ب» در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته است.

مطالعه بیشتر

نسخه چاپی شماره ۷۱

تعداد محدودی نسخه چاپی شماره ۷۱ مجله در دفتر انجمن برای فروش موجود است.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره ۷۲

شماره ۷۲ (بهار و تابستان ۱۴۰۲) فرهنگ و اندیشه ریاضی منتشر شد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره پاییز-زمستان ۱۴۰۱

شماره جدید مجله (پاییز و زمستان ۱۴۰۱) منتشر شد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید

شماره ۷۰ (بهار و تابستان ۱۴۰۱)  مجله منتشر شد.

مطالعه بیشتر

نسخهٔ چاپی مجله

تعداد محدوی از نسخه‌های چاپی شماره‌های اخیر مجله، در دبیرخانه انجمن ریاضی برای فروش موجود است.

مطالعه بیشتر

اخذ شناسه doi

 از شماره بهار ۱۴۰۱ به بعد، مقالات با شناسه doi منتشر خواهند شد.

مطالعه بیشتر