درباره نشریه

 فرهنگ و اندیشۀ ریاضی  مجله علمی‌  انجمن ریاضی ایران است که در سال ۱۳۶۱ به منظور انتشار مقالات «توصیفی» از مجله بولتن، تنها نشریه انجمن در آن زمان، منفک شد. هدف از انتشار آن، معرفی شاخه‌های گوناگون علوم ریاضی، فرهنگ، تاریخ، و فلسفۀ ریاضی در سطحی است که برای دانشجویان، دبیران ریاضی، اعضای هیئت علمی گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر علاقه‌مندان به ریاضی قابل استفاده باشد. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی از انواع  مقالات در زمینه‌های ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، تدریس، یادگیری و آموزش ریاضیات، تاریخ و  فلسفۀ ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک نظری، و کاربردهای ریاضیات در علوم دیگر  استقبال می‌کند. فرهنگ و اندیشۀ ریاضی هر سال در ۲ شماره (بهار و پاییز) منتشر  می‌شود.