راهنمای داوران

قبول ارزیابی مقاله برای فرهنگ و اندیشه ریاضی به معنای قبول داوری مطابق با  راهنمون‌های پذیرفته‌شده اخلاق نشر و  روال‌های مطلوب (ازجمله پیشنهادی   کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)) است.

مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی از راهنمون‌های  COPE پیروی می‌کند و خود را ملزم به فراهم آوردن شرایطی برای داوران، نویسندگان، و اعضای هیئت تحریریه می‌داند تا سلامت، انسجام، و یکپارچگی   در تمامی مراحل نشر آثار حفظ  شود. روال‌های محوری  COPE در این باره اساس کار ما است و حفظ جنبه محرمانه بودن داوری متآثر از  آن است. بنابراین، انتظار داریم داوران نیز محرمانه‌بودن فرایندی داوری را  محترم بشمارند و در هیچ مرحله‌ای هیچ‌گونه جزئیاتی از مقاله ارسالی را حین یا بعد از داوری آشکار نکنند. مطالب بیشتری درباره اصول اخلاقی داوران در بخش مربوط آمده است.

داوری از طریق سامانه نشریه و از طریق لینکی که توسط یکی از اعضای هیئت تحریریه برای داور ارسال می‌کند انجام می‌گیرد.

  • از طریق پست الکترونیکی، نام کاربری و رمز عبوری برای داور ارسال می‌شود.
  • پس از ورود به سامانه مجله، در سمت چپ صفحه مربوط، داور را به‌عنوان نقش کاربری خود انتخاب کنید.

  • پس از ورود به قسمت مربوط، مقالاتی که برای داوری برای شما فرستاده شده است در قسمت «مقالات جدید» قابل مشاهده است.