نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه کاشان، گروه ریاضی

چکیده

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی کیوشی ایتو از بزرگترین و تاثیرگذارترین ریاضیدانان قرن بیستم در حوزه آنالیز تصادفی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات