مروری بر مهتری های عادی و تعمیم یافته و بررسی ساختار نگهدارنده های خطی آنها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه ولی عصر رفسنجان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله مفهوم مهتری در گونه های مختلف برداری، ماتریسی، چندگانه و تعمیم یافته بررسی می شود. هر یک از انواع مهتری یک رابطه هم ارزی روی مجموعه ماتریس ها تعریف می کند. ساختارنگه دارنده های خطی بعضی از این رابطه های هم ارزی را مشخص می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات