ملوین هنریکسن

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه یاسوج، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله به طور مختصر به بخشهایی از زندگی ملوین هنریکسن و برخوردهای شخصی او با نویسنده اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات