نظریه بازی‌ها و مسابقه طناب‌کشی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده فیزیک