از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

2 دانشکده رفاه، گروه آموزش ریاضی

چکیده

در این مقاله، تاریخ گسترش آموزش ریاضی را از وضعیت آغازی آن که یکی از حوزه های کاری ریاضیدانان به شمار می رفت تا تولد آن به عنوان یک حوزۀ علمی و پژوهشی مستقل مرور می کنیم. در این مقاله نقش ارتباطات ریاضی از طریق رشد مجلات و کنفرانس های پژوهشی مورد تحلیل قرار می گیرد. اصلاحات برنامه های درسی و روشی که باعث تغییرات در ریاضیات مدرسه ای در قرن بیستم شد نیز در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات