سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

هدف این مقاله، بحث دربارۀ تفکری است که باعث شد دو متخصص از دو تبار مختلف برای توسعۀ آموزش ریاضیات مدرسه ای با هم مشارکت معنادار و اثر بخش داشته باشند. به این منظور، بعضی نتایج حاصل از این همکاری را شرح خواهیم داد و دیدگاهمان را درباره معرفت شناسی یادگیری  ریاضی ارائه می دهیم. سپس دربراۀ چگونگی ترکیب این دو دیدگاه بحث خواهیم کرد. سرانجام شرح می دهیم که چطور پروژۀ جبری که توسط موزز پایه گذاری شد، به جنبش حقوق مدنی مربوط می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات