تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر

چکیده

در این مقاله، به روش تحلیل محتوا و با استفاده از چارچوب نظری برنامۀ درسی واقعیت مدار در حوزۀ آموزش معادلات دیفرانسیل، همۀ مثالهای فصل های اول و دوم کتاب معادلات دیفرانسیل بویس-دیپریما مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این یافته ها حاکی از نقش پررنگ برنامۀ درسی واقعیت مدار در این کتاب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات