مصاحبه با هانری کارتان

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی

چکیده

هانری کارتان یکی از ریاضیدانان تراز اول قرن بیستم است. او با تحقیقاتش در زمینه های مختلف ریاضیات و تدریس بی نظیر، دانشجویانی را تعلیم داد و سمینار کارتان را که به نام او مشهور گردید، راه اندازی کرد. او یکی از اعضای موسس بورباکی است. این مصاحبه توسط آلین جکسن در سال 1999 صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات