دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 22، خرداد 1378، صفحه 1-88 

ترجمه

تحلیل مختصر آثار هانری کارتان

صفحه 1-21

ارسلان شادمان


مقاله ترویجی

حدس سینگر-ورمر

صفحه 37-52

حیدر زاهد زاهدانی؛ محمد فرشی


ترجمه

شمارش سازندگان هرم

صفحه 53-58

فریا نصیری مفخم


معرفی و نقد کتاب

ریاضیات:مرزها و درونماها

صفحه 67-69

ارسلان شادمان