رده های تقارن تانسوری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

شور در تز دکتری خود مطالعاتی در مورد نمایشهای تحویل ناپذیرگروههای خطی عام انجام داده است. شاید بتوان گفت در اینجا برای اولین بار  تصویری مقدماتی از  رده تقارن تانسوری ارائه شده است. رده تقارن تانسوری تعمیمی از فضای گراسمان است. که در اواخر قرن نوزدهم کاملا شناخته شده بود. در این مقاله ضمن آشنا کردن خواننده با  مفاهیم مربوط  به رده تقارن تانسوری مسائل حل نشده ای را مطرح خواهیم کرد. همچنین با ارائه منابعی راه را برای علاقه مندان به تحقیق هموار خوتهیم ساخت

کلیدواژه‌ها

موضوعات