بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه زنجان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله تاریخ ریاضیات آمریکا در یک دورۀ شصت ساله با ذکر پژوهش هایی که برخی از مشهورترین ریاضیدانان آمریکا در این دوره داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1      
‎Albers‎, ‎D.‎,  ‎Alexanderson‎, ‎G‎. ‎L.‎,   ‎Reid‎, ‎C.‎,       International Mathematical Congresses‎: ‎An Illustrated‎
‎History‎, ‎1893–1988, ‎Springer-Verlag‎, ‎New York‎, ‎1986‎.
 
    2    
  ‎Archibald‎, ‎R‎. ‎C.‎,       A Semicentennial History of the American Mathematical Society‎, ‎vol‎. ‎I‎: ‎History     , ‎American Mathematical Society‎, ‎New York‎, ‎1938‎.
 
    3    
  ‎Archibald‎, ‎R‎. ‎C.‎,       A Semicentennial History of the American Mathematical Society‎, ‎vol II‎: ‎Addresses     , ‎American Mathematical Society‎, ‎New York‎, ‎1938‎.
 
    4    
  ‎Aspray‎, ‎W.‎, ‎Oswald Veblen and the origins of mathematical logic at Princeton‎, ‎in  Drucker‎, ‎T‎. ‎(ed.)‎,
      Perspectives on the History of Mathematical Logic,         Birkh"{a}user‎, ‎Boston/Basel/Berlin‎, ‎1991‎, ‎pp‎. ‎54–70‎.
 
    5    
  ‎Aspray‎, ‎W.‎, ‎The emergence of Princeton as a world center for mathematical research‎, ‎1896–1939‎, ‎in‎
‎Aspray‎, ‎W.‎,   ‎Kitcher‎, ‎P‎. ‎(eds.)‎,       History and Philosophy of Modern Mathematics,         University of Minnesota‎
‎Press‎, ‎Minneapolis‎, ‎1988‎, ‎pp‎. ‎346–366‎. ‎Reprinted in [20        ]‎, ‎pp‎. ‎195–215‎.
 
    6    
  ‎Aull‎, ‎C‎. ‎E.‎,   ‎Lowen‎, ‎R‎. ‎(eds.)‎,       Handbook of the History of Topology,         vol‎. ‎1‎, ‎Kluwer‎, ‎Dordrecht‎, ‎1997‎.
 
    7    
 ‎Bell‎,  ‎E‎. ‎T.‎, ‎Fifty years of algebra in America‎, ‎1888–1938‎, ‎in [3]‎, ‎pp‎. ‎1–34‎.
 
    8    
 ‎Bienen‎,  ‎L‎. ‎B.‎,  ‎Notes found in a Klein bottle‎,       Princeton Alumni Weekly,         April 21‎, ‎1970‎, ‎pp‎. ‎17–20‎.
 
    9    
  ‎Birkhoff‎, ‎G.‎, ‎Mathematics at Harvard‎, ‎1836–1944‎, ‎in [20 ]‎, ‎pp‎. ‎3–58‎.
 
   0    
  ‎Birkhoff‎, ‎G.‎, ‎Some leaders in American mathematics‎: ‎1891–1941‎, ‎in  Tarwater‎, ‎J‎. ‎D‎. ‎(ed.)‎,       The Bicentennial Tribute to American Mathematics‎, ‎1776–1976     , ‎Mathematical Association of America‎, ‎1977‎, ‎pp‎. ‎25–78‎.
 
   1    
  ‎Birkhoff‎, ‎G.‎, ‎The rise of modern algebra to 1936‎, ‎in [69]‎, ‎pp‎. ‎41–63‎.
 
   2    
  ‎Birkhoff‎, ‎G.‎, ‎Fifty years of American mathematics‎, ‎in [3]‎, ‎pp‎. ‎270–315‎.
 
   3    
  ‎Browder‎, ‎F‎. ‎E.‎, ‎The Stone age of mathematics on the midway‎, ‎in [textbf{20        ]‎, ‎pp‎. ‎191–193‎.
 
   4    
  ‎Case‎, ‎B‎. ‎A‎. ‎(ed.)‎, A Century of Mathematics Meetings, ‎American Mathematical Society‎, ‎Providence‎, ‎1996‎.
 
   5    
‎Chern‎,  ‎S‎. ‎S.‎,  ‎Kailath‎,  ‎T.‎, ‎Kostant‎,  ‎B.‎,  ‎Moore‎, ‎C‎. ‎C.‎,  ‎Tsao‎, ‎A.‎, ‎Louis Auslander (1928–1997)‎,       Notices  Amer‎. ‎Math‎. ‎Soc. ,  45         (1998)‎, ‎390–395‎.
 
   6    
  ‎Christ‎,  ‎M.‎,  ‎Kenig‎, ‎C‎. ‎E.‎,  ‎Sadosky‎, ‎C.‎,  ‎Weiss‎, ‎G.‎, ‎Alberto Pedro Calder'{o}n (1920–1998)‎,       Notices Amer‎.
‎Math‎. ‎Soc.     ,        45         (1998)‎, ‎1148–1153‎.
 
   7    
  ‎Donaldson‎, ‎J‎. ‎A.‎, ‎Black Americans in mathematics‎, ‎in [21]‎, ‎pp‎. ‎449–469‎.
 
   8    
  ‎Donaldson‎, ‎J‎. ‎A.‎,  ‎Fleming‎, ‎R‎. ‎J.‎,  ‎Elbert F‎. ‎Cox‎: ‎An early pioneer‎,       Amer‎. ‎Math‎. ‎Monthly     ,        107         (2000)‎, ‎105-128‎.
 
   9    
  ‎Duren‎, ‎P‎. ‎(ed.)‎, A Century of Mathematics in America     , ‎vol‎. ‎1‎, ‎American Mathematical Society‎, ‎Providence‎,
‎1988‎.
 
    20    
  ‎Duren‎, ‎P‎. ‎(ed.)‎,       A Century of Mathematics in America     , ‎vol‎. ‎2‎, ‎American Mathematical Society‎, ‎Providence‎,
‎1989‎.
 
    21    
  ‎Duren‎, ‎P‎. ‎(ed.)‎,       A Century of Mathematics in America     , ‎vol‎. ‎3‎, ‎American Mathematical Society‎, ‎Providence‎,
‎1989‎.
 
    22    
  ‎Duren‎, ‎W‎. ‎L.‎, ‎Jr.‎, ‎Graduate student at Chicago in the twenties‎,       Amer‎. ‎Math‎. ‎Monthly     ,        83         (1976)‎, ‎243–248‎. ‎Reprinted in [20  ]‎, ‎pp‎. ‎177–182‎.
 
    23    
  ‎Eves‎, ‎H.‎,       Mathematical Circles Squared     , ‎Prindle‎, ‎Weber & Schmidt‎, ‎Boston‎, ‎1972‎.
 
    24    
  ‎Feffer‎, ‎L‎. ‎B.‎, ‎Oswald Veblen and the capitalization of American mathematics‎: ‎Raising money for research‎,
‎1923–1928‎,       Isis     ,        89         (1998)‎, ‎474–497‎.
 
    25    
  ‎Fefferman‎, ‎C.‎,  ‎Fefferman‎,  ‎R.‎, ‎Wainger‎, ‎S‎. ‎(eds.)‎,       Essays on Fourier Analysis in Honor of Elias M‎. ‎Stein,         Princeton Univ‎. ‎Press‎, ‎Princeton‎, ‎1995‎.
 
    26    
  ‎Fitzpatrick‎, ‎B.‎, ‎Jr.‎, ‎Some aspects of the work and influence of R‎. ‎L‎. ‎Moore‎, ‎in [6   ]‎, ‎pp‎. ‎41–61‎.
 
    27    
  ‎Fitzpatrick‎, ‎B.‎, ‎Jr.‎, ‎ The students of R‎. ‎L‎. ‎Moore‎: ‎Preliminary report     , ‎preprint‎.
 
    28    
  ‎Goodspeed‎, ‎T‎. ‎W.‎,       A History of the University of Chicago Founded by John D‎. ‎Rockefeller‎: ‎The First Quarter-Century     , ‎University of Chicago Press‎, ‎Chicago‎, ‎1916‎.
 
    29    
  ‎Green‎, ‎J.‎,  ‎LaDuke‎, ‎J.‎, ‎Women in the American mathematical community‎: ‎The pre-1940s Ph.D.’s‎,       Math‎.
‎Intelligencer     , 9 (1) (1987)‎, ‎11–23‎.
 
    30    
 ‎Greenwood‎,   ‎R‎. ‎E.‎, ‎The kinship of E‎. ‎H‎. ‎Moore and R‎. ‎L‎. ‎Moore‎,       Historia Math.     , 4 (1977)‎, ‎153–155‎.
 
    31    
  ‎Halsted‎, ‎G‎. ‎B.‎, ‎The Carnegie Institution‎,  Science , 16   (1902)‎, ‎641–646‎.
 
    32    
 ‎Hamstrom‎,  ‎M-E.‎, ‎A letter from R‎. ‎L‎. ‎Moore‎, ‎in [14 ]‎, ‎pp‎. ‎295–300‎.
 
    33    
  ‎Heims‎, ‎S‎. ‎J.‎,       John von Neumann and Norbert Wiener‎: ‎From Mathematics to the Technologies of Life and Death     , ‎MIT Press‎, ‎Cambridge‎, ‎1980‎.
 
    34    
  ‎Jerison‎, ‎D.‎,  ‎Singer‎, ‎I‎. ‎M.‎,   ‎Stroock‎, ‎D‎. ‎W‎. ‎(eds.)‎,       The Legacy of Norbert Wiener‎: ‎A Centennial Symposium,         American Mathematical Society‎, ‎Providence‎, ‎1997‎.
 
    35    
 ‎Jones‎,  ‎F‎. ‎B.‎, ‎The beginning of topology in the United States and the Moore school‎, ‎in [6        ]‎, ‎pp‎. ‎97–103‎.
 
    36    
  ‎Kline‎, ‎J‎. ‎R.‎, ‎Rehabilitation of graduate work‎,       Amer‎. ‎Math‎. ‎Monthly     ,        53         (1946)‎, ‎121–131‎.
 
    37    
  ‎Lam‎, ‎T‎. ‎Y.‎,  ‎Magid‎, ‎A‎. ‎R‎. ‎(eds.)‎, Algebra‎, ‎K-theory‎, ‎Groups‎, ‎and Education‎: ‎On the Occasion of Hyman‎
‎Bass’s 65th Birthday     , ‎American Mathematical Society‎, ‎Providence‎, ‎1999‎.
 
    38    
  ‎Lewis‎, ‎A‎. ‎C.‎, ‎George Bruce Halsted and the development of American mathematics‎, ‎in [69        ]‎, ‎pp‎. ‎123–129‎.
 
    39    
  ‎Lewis‎, ‎A‎. ‎C.‎, ‎“Robert Lee Moore”‎, Dictionary of Scientific Biography‎, ‎vol‎. ‎18     , ‎Charles Scribner’s Sons‎,
‎New York‎, ‎1990‎, ‎pp‎. ‎651–653‎.
 
    40    
 ‎Lewis‎, ‎A‎. ‎C.‎, ‎The building of the University of Texas mathematics faculty‎, ‎1883–1938‎, ‎in [21        ]‎, ‎pp‎. ‎205–‎
‎239‎.
 
    41    
 ‎Lorch‎,  ‎E‎. ‎R.‎, ‎Mathematics at Columbia during adolescence‎, ‎in [21        ]‎, ‎pp‎. ‎149–161‎.
 
    42    
  ‎Lorch‎, ‎L.‎, ‎The painful path toward inclusiveness‎, ‎in [14  ]‎, ‎pp‎. ‎83–101‎.
 
    43    
  ‎Mackey‎, ‎G‎. ‎W.‎, ‎Marshall Harvey Stone‎, ‎1903–1989‎, Notices  of Amer‎. ‎Math‎. ‎Soc  .‎, 36         (1989)‎, ‎221–223‎.
 
    44    
  ‎Mac Lane‎, ‎S.‎, ‎Mathematics at the University of Chicago‎: ‎A brief history‎, ‎in [20]‎, ‎pp‎. ‎127–154‎.
 
    45    
  ‎Masani‎, ‎P‎. ‎R.‎,       Norbert Wiener‎, ‎1894–1964, ‎Birkh"{a}user‎, ‎Boston/Basel/Berlin‎, ‎1990‎.
 
    46    
  ‎Masani‎, ‎P‎. ‎R.‎, ‎Norbert Wiener‎: ‎A survey of a fragment of his life and work‎, ‎in [21        ]‎, ‎pp‎. ‎299–341‎.
 
    47    
  ‎Montgomery‎, ‎D.‎, ‎Oswald Veblen‎, ‎in [19]‎, ‎pp‎. ‎118–129‎.
 
    48    
  ‎Moore‎, ‎E‎. ‎H.‎, ‎A doubly-infinite system of simple groups‎, ‎in [52        ]‎, ‎pp‎. ‎208–242‎.
 
    49    
  ‎Moore‎, ‎E‎. ‎H.‎, ‎Concerning Jordan’s linear groups‎,Bull‎.  ‎Amer‎. ‎Math‎. ‎Soc        .‎, 2  (1895)‎, ‎33–43‎.
 
    50    
  ‎Moore‎, ‎E‎. ‎H.‎, ‎Introduction to a form of general analysis‎, ‎in The New Haven Colloquium, ‎Yale University Press‎, ‎New Haven‎, ‎1910‎, ‎pp‎. ‎1–150‎.
 
    51    
  ‎Moore‎, ‎E‎. ‎H.‎, ‎On crinkly curves‎,Trans‎. ‎Amer‎. ‎Math‎. ‎Soc. , 1         (1900)‎, ‎72–90‎.
 
    52    
  ‎Moore‎, ‎E‎. ‎H.‎,  ‎Bolza‎, ‎O.‎,  ‎Maschke‎, ‎H.‎,   ‎White‎, ‎H‎. ‎S‎. ‎(eds.)‎,       Mathematical Papers Read at the International Mathematical Congress Held in Conjunction with the World’s Columbian Exposition‎, ‎Chicago‎,
‎1893, Macmillan and Co.‎, ‎New York‎, ‎1896‎.
 
    53    
  ‎Moore‎, ‎G‎. ‎H.‎, ‎The axiomatization of linear algebra‎: ‎1875–1940‎,        Historia Math  .‎, 22 (1995)‎, ‎262–303‎.
 
    54    
  ‎Parshall‎, ‎K‎. ‎H.‎, ‎Eliakim Hastings Moore and the founding of a mathematical community in America‎:
‎1892–1902‎,       Annals of Science  , 41 (1984)‎, ‎313–333‎. ‎Reprinted in [20        ]‎, ‎pp‎. ‎165–175‎.
 
    55    
  ‎Parshall‎, ‎K‎. ‎H.‎, ‎In pursuit of the finite division algebra theorem and beyond‎: ‎Joseph H‎. ‎M‎. ‎Wedderburn‎,
‎Leonard E‎. ‎Dickson‎, ‎and Oswald Veblen‎, Arch‎. ‎Internat‎. ‎Hist‎. ‎Sci        .‎, 32 (1983)‎, ‎223–349‎.
 
    56    
  ‎Parshall‎, ‎K‎. ‎H.‎, ‎Perspectives on American mathematics‎,Bull‎. ‎Amer‎. ‎Math‎. ‎Soc. , 37 (2000)‎, ‎381–405‎.
 
    57    
  ‎Parshall‎, ‎K‎. ‎H.‎,   ‎Rowe‎, ‎D‎. ‎E.‎, ‎Embedded in the culture‎: ‎Mathematics at the World’s Columbian Exposition of 1893‎, Math‎. ‎Intelligencer     ,        15  (2) (1993)‎, ‎40–45‎.
 
    58    
  ‎Parshall‎, ‎K‎. ‎H.‎,  ‎Rowe‎, ‎D‎. ‎E.‎, The Emergence of the American Mathematical Research Community‎, ‎1875–1900‎: ‎J‎. ‎J‎. ‎Sylvester‎, ‎Felix Klein‎, ‎and E‎. ‎H‎. ‎Moore, ‎American Mathematical Society‎, ‎Providence‎,
‎1994‎.
 
    59    
  ‎Pitcher‎, ‎E.‎, A History of the Second Fifty-Years‎: ‎American Mathematical Society‎, ‎1939–1988  , ‎American Mathematical Society‎, ‎Providence‎, ‎1988‎.
 
    60    
  ‎Price‎, ‎G‎. ‎B.‎, ‎American mathematicians in World War I‎, ‎in [19        ]‎, ‎pp‎. ‎267–268‎.
 
    61     
  ‎Rees‎, ‎M.‎, ‎The mathematical sciences and World War II‎,  Amer‎. ‎Math‎. ‎Monthly     , 87   (1980)‎, ‎607–621‎. ‎Reprinted in [19        ]‎, ‎pp‎. ‎275–289‎.
 
    62    
  ‎Reingold‎, ‎N.‎, ‎Refugee mathematicians in the U‎. ‎S‎. ‎A.‎, Annals of Science     , 38 (1981)‎, ‎313–338‎. ‎Reprinted‎
‎in [19  , ‎pp‎. ‎175–200] as “Refugee mathematicians in the United States of America‎, ‎1933–1941‎: ‎Reception‎
‎and Reaction”‎.
 
    63    
  ‎Rosser‎, ‎J‎. ‎B.‎, ‎Mathematics and mathematicians in World War II‎,        Notices of Amer‎. ‎Math‎. ‎Soc        .‎,        29         (1982)‎, ‎509–515‎. ‎Reprinted in [19        ]‎, ‎pp‎. ‎303–309‎.
 
    64    
  ‎Scanlan‎, ‎M.‎, ‎Who were the American postulate theorists? {em J‎. ‎Symbolic Logic     ,        56         (1991)‎, ‎981–1002‎.
 
    65    
  ‎Slaught‎, ‎H‎. ‎E.‎, ‎Eliakim Hastings Moore‎: ‎An appreciation‎,       Amer‎. ‎Math‎. ‎Monthly     ,        40         (1933)‎, ‎191–195‎.
 
    66    
  ‎Stein‎, ‎E‎. ‎M.‎, ‎Singular integrals‎: ‎The roles of Calder'{o}n and Zygmund‎,       Notices of Amer‎. ‎Math‎. ‎Soc.     ,        45         (1998)‎, ‎1130–1140‎.
 
    67    
  ‎Stone‎,  ‎M‎. ‎H.‎, ‎Reminiscences of mathematics at Chicago‎, ‎in [20        ]‎, ‎pp‎. ‎183–190‎.
 
    68    
  ‎Struik‎, ‎D‎. ‎J.‎, ‎The MIT department of mathematics during its first seventy-five years‎: ‎Some recollections‎, ‎in [21        ]‎, ‎pp‎. ‎163–177‎.
 
    69    
  ‎Tarwater‎, ‎J‎. ‎D.‎,  ‎White‎, ‎J‎. ‎T.‎,   ‎Miller‎,  ‎J‎. ‎D‎. ‎(eds.)‎,       Men and Institutions in American Mathematics     , ‎Texas Tech Press‎, ‎Lubbock‎, ‎1976‎.
 
    70    
  ‎Veblen‎, ‎O.‎, ‎George David Birkhoff‎,       Yearbook of the American Philosophical Society     , ‎American Philosophical Society‎, ‎Philadelphia‎, ‎1946‎, ‎pp‎. ‎279–285‎. ‎Reprinted in  Birkhoff G‎. ‎D.‎,       Collected Mathematical‎
‎Papers     , ‎vol‎. ‎1‎, ‎American Mathematical Society‎, ‎1950‎, ‎pp‎. ‎xv–xxii‎.
 
    71    
  ‎Wiener‎, ‎N.‎, Ex-Prodigy     , ‎MIT Press‎, ‎Cambridge‎, ‎1953‎.
 
    72    
 ‎Wiener‎,  ‎N.‎,       I Am a Mathematician     , ‎MIT Press‎, ‎Cambridge‎, ‎1956‎.
 
    73    
 ‎Wiener‎,   ‎N.‎, ‎The operational calculus‎,       Math‎. ‎Annalen     ,        95         (1926)‎, ‎557–584‎.
 
    74     
  ‎Wilder‎,  ‎R‎. ‎L.‎, ‎The mathematical work of R‎. ‎L‎. ‎Moore‎: ‎Its background‎, ‎nature and influence‎,       Arch‎. ‎Hist‎. ‎Exact Sci.     ,        26         (1982)‎, ‎73–97‎.
 
    75    
  ‎Williams‎,  ‎S‎. ‎W.‎, ‎“R‎. ‎L‎. ‎Moore (1882–1974)‎: ‎Racist mathematician unveiled”‎,
‎http://www.math.buffalo.edu/mad/special/RLMoore-racist-math.html‎.
 
    76    
  ‎Young‎,  ‎G‎. ‎S.‎, ‎Being a student of R‎. ‎L‎. ‎Moore‎, ‎1938–42‎, ‎in [14        ]‎, ‎pp‎. ‎285–293‎.
 
    77    
       Challenge in the classroom‎: ‎The method of R‎. ‎L‎. ‎Moore     , ‎Mathematical Association of America‎, ‎Washington DC‎, ‎1967‎.